מהו אורכו המרבי המותר בחוק של הרכב בתמונה?

תמונה עבור שאלה 938