מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?

תמונה עבור שאלה 936