מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?

תמונה עבור שאלה 916