כיצד תנהג ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית בנסיעה במורד תלול ומתמשך?