היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?