נוהג ברכב מסחרי המסיע יותר משמונה נוסעים והחייב בהרכבת מכשירים אופטיים, חייב: