מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?