האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: