האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?