מתי חובה להצטייד באישור של קצין משטרה לצורך הובלת מטען ארוך?