כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?

תמונה עבור שאלה 759