בהובלת תפזורת, מהו הגובה המרבי המותר של המטען?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: