כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?

תמונה עבור שאלה 735