באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?