לאיזה נתמך בתמונה יש שלושה סרנים?

תמונה עבור שאלה 713