לאיזה נתמך בתמונה יש שלושה סרנים?

תמונה עבור שאלה 713


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: