כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים?

תמונה עבור שאלה 711