היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?

תמונה עבור שאלה 707