כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?