אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?