כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?

תמונה עבור שאלה 681


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: