האם מותר להוביל מכולה כאשר לא כל התקני חיבור סובב (טוויסט-לוק) נעולים?