חובת ליווי ברכב חלה על רכב מסחרי המוביל מטען חורג שרוחבו יותר מ-: