על פי החוק, הנתמך (שהוא חלק "מרכב מורכב"):


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: