לפי התקנה על שעות הנהיגה, האם טיפול במטען נחשב "נהיגה"?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: