איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

תמונה עבור שאלה 619