הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

תמונה עבור שאלה 615


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: