לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?

תמונה עבור שאלה 612