כיצד מסמנים מטען הבולט מחלקו האחורי או הקדמי של הרכב?