אילו תנאים חייבים להתקיים לצורך הובלת חומרים מסוכנים?