מה רשאי שוטר לעשות לאחר שמצא כי משקלו של מטען ברכב מסחרי חורג מן המותר?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: