אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

תמונה עבור שאלה 577