כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו: