אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של: