באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

תמונה עבור שאלה 494