מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?