מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?