מתי ובאיזה מקום חובה להפעיל את מחוון הכיוון?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: