האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?

תמונה עבור שאלה 412