מי אחראי על סידור המטען על הרכב ועל הבטחת תקינותו?