באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: