רוחבו הכולל המותר של רכב מסחרי מסוג "מרכב קירור" לא יהיה יותר מ-: