למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך או במקום ציבורי?