בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?

תמונה עבור שאלה 351