רכב המוביל מטען יסומן בשלט ״זהירות מטען רחב״ כאשר: