איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?

תמונה עבור שאלה 31