האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?