איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?