בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?