מתי חובה להפעיל פנס מהבהב צהוב מעל תא הנהג במשאית?