איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?

תמונה עבור שאלה 255